Samfélagið

Í sameiningu gegna Orkuveitan, Veitur, Orka náttúrunnar og Ljósleiðarinn því samfélagslega hlutverki að fólk njóti vatnsveitu, fráveitu, rafveitu, hitaveitu og gagnaveitu. Yngsti fjölskyldumeðlimurinn, Carbfix, vinnur ötullega gegn loftslagsvánni.

Veigamesta ábyrgð Orkuveitufjölskyldunnar felst í því að grunnþjónusta sé áreiðanleg, á sanngjörnu verði, að ánægja sé meðal viðskiptavina með þjónustuna og að ánægja sé meðal starfsfólks að veita hana.

Hér að neðan er þróun afhendingaröryggis veituþjónustu sýnd, ánægja viðskiptavina og ánægja starfsfólks.

Ánægja viðskiptavina 2017-2023

*Mælingum Ljósleiðarans á ánægju með þjónustuna var breytt á árinu 2019. Síðan þá hefur vikulega verið hringt í um 100 viðskiptavini og þau spurð út í ánægju með þjónustuna.

Orka náttúrunnar hlýtur Íslensku ánægjuvogina fimmta árið í röð

Fimmta árið í röð varð Orka náttúrunnar efst íslenskra raforkusala í Íslensku ánægjuvoginni. Tilkynnt var um niðurstöðu vegna ársins 2023 í janúar 2024.

Markmiðið með Íslensku ánægjuvoginni, sem er verkefni á vegum Stjórnvísi, er að mæla með samræmdum hætti ánægju viðskiptavina. Fyrirtæki sem taka þátt fá einnig upplýsingar um þætti sem áhrif hafa á ánægjuna á borð við ímynd, væntingar, mat á gæðum og tryggð.

Mæling sem þessi er talin mjög mikilvæg þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að því ánægðari sem viðskiptavinir fyrirtækis eru því betri afkomu getur fyrirtækið gert sér vonir um. 

ON-Anaegja-skjamynd-01

Þjónustuöryggi veitnanna

Útreikningur á afhendingaröryggi er byggður á aðferð sem lengi hefur verið við lýði hjá rafveitunum. Hún byggist á því að samanlögð lengd hverrar truflunar hjá þeim notendum sem fyrir henni verða er deilt niður á alla viðskiptavini hverrar veitu. Veitur tóku þessa aðferð upp fyrir hitaveitu árið 2015 og fyrir vatnsveitu 2016. Myndritið byggir á eingöngu fyrirvaralausum truflunum, þegar ekki er hægt að gera viðskiptavinum viðvart um truflunina fyrirfram. Þjónusturof vegna skipulegs viðhalds er því ekki talið með. Hitaveitutölur áranna 2022 og 2023 eru óvissar vegna gloppa í gögnum.

Gagnaflutningur um Ljósleiðarann er ekki með sérleyfi líkt og hinn hefðbundnari veiturekstur. Stjórnendur fylgjast þó grannt með flutningsöryggi um einstaka hluta gagnaflutningskerfisins, kjarna þess og aðgangslög. Væri svipuðum mælikvarða beitt og á hinar veiturnar er Ljósleiðarinn áreiðanlegasta veitan.

Verð á sérleyfisþjónustu Veitna

Frá því að Orkuveitunni var skipt upp að lagaboði í ársbyrjun 2014 hafa allar gjaldskrár sérleyfisþjónustu lækkað að raungildi. Línuritið að neðan sýnir hvernig gjaldskrár sérleyfisþjónustu Veitna hafa þróast frá ársbyrjun 2014 miðað við vísitölu neysluverðs, sem sýnd er sem lárétt lína. Raunlækkun vatnsgjalds er 37%, rafmagnsdreifingar 21%, fráveitu 9% og 2% raunlækkun varð á gjaldskrá hitaveitu frá ársbyrjun 2014 til ársloka 2023.

Þróun gjaldskráa veituþjónustu 2014-2023

Starfsánægja

Starfsánægja hjá öllum fyrirtækjunum innan samstæðu Orkuveitunnar telst mikil í samanburði við íslenskan vinnumarkað.

Eftir að Orkuveitan gekk í gegnum miklar breytingar fyrir um áratug hefur ánægja starfsfólks samkvæmt reglubundnum vinnustaðargreiningum vaxið og mælst á styrkleikabili.

Skattaspor Orkuveitunnar

KPMG hefur tekið saman skattaspor Orkuveitunnar á árinu 2023. Skattaspor samstæðunnar samanstendur af sköttum sem eru gjaldfærðir í rekstri samstæðunnar og þeim sköttum sem félögin innan hennar innheimtu og stóðu skil á til ríkis, sveitarfélaga og lífeyrissjóða.

Á árinu 2023 nam skattaspor Orkuveitunnar samtals 10.522 mkr. Skýrsla um það er í viðhengi að neðan. Samkvæmt sömu skýrslu er verðmætasköpun Orkuveitunnar á árinu 2023 metin á 61,7 milljarða króna.