U6 Vatnsnotkun

Eigin notkun

Árið 2023 nam vinnsla Orkuveitunnar á köldu vatni rúmlega 29 milljónum m3 og heitu vatni rúmlega 99 milljónum m3. Af þeim 99 milljónum m3 sem framleiddir voru af heitu vatni voru rúmir 54 milljónir m3 kalt vatn sem hitað var upp í jarðvarmavirkjunum Orkuveitunnar á Hengilssvæðinu en afgangurinn var hitaveituvatn úr lághitasvæðum.

Eigin notkun Orkuveitunnar á köldu vatni var tæplega 82 milljónir m3 og á heitu vatni rúmlega 1 þúsund m3.

Allur varmi sem notaður er til húshitunar á Hellisheiði er í lokuðu kerfi. Sama vatninu er hringdælt og varmanotkun er ekki mæld. Eigin notkun Orkuveitunnar á köldu vatni er nær eingöngu vegna jarðvarmavirkjana á Hengilssvæðinu. Þar, eins og fram kemur að ofan, var dælt upp um 82 milljónum m3 af köldu vatni árið 2023. Þar af voru um 54 milljón m3 nýttir í varmaframleiðslu, m.a. til húshitunar á höfuðborgarsvæðinu. Minna en 1% af þessu kalda vatni var nýtt til rekstrar og kælingar á búnaði virkjana.

Endurnýting

Um 70% af jarðhitavatninu frá Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun hefur verið skilað niður í niðurdælingarsvæðin við virkjanirnar. Takmarkið með því að dæla niður jarðhitavatni í jarðhitageyminn er að lengja nýtingartíma hans.

Veitur leggja áherslu á að dæla bakvatni í jarðhitakerfin þegar við á. Árið 2023 hófst hitaveitan handa við að kanna möguleika á að nýta bakvatn enn frekar og þá sem liður í innleiðingu hringrásarhagkerfis, sjá nánar kafla U7 um Umhverfisstarfsemi.